GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Opublikowano w:
Dz.Urz.GUS.2014.5

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

 

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3821,51 zł.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS